Unser Verein

Wer sind wir?

Wimmer Thierry (Präsident)

Bambusch, 53 4850 Moresnet

Tél. 087 78 82 79 ou 0499 32 10 34

Goka Jean (Vice-Präsident)

rue Nouvelaer, 61 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 58 17 ou 0499 19 50 87

Fallentheyn Hubert (Vice-Präsident)

Rue Locht, 6 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 52 03 ou 0496 20 55 47

Hagelstein Henri (Schriftführer)

Brandweg, 25 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 77 13

Schmetz Roger (Kassierer)

rue Nouvelaer, 15 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 44 48

Leisten Joseph (Membre effectif)

rue de Vaals, 122 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 65 08

Lempereur Roland (Membre effectif)

rue de Moresnet, 32 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 83 01

Maréchal Ghislaine (Membre effectif)

rue de Moresnet, 63 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 82 79 ou 0473 59 60 41

Paulus Henri (Membre effectif)

rue de Moresnet, 145 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 48 42

Reinders Jean (Membre effectif)

rue de Vaals, 91 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 71 22

Habets Liliane (Employée)

rue du Bois, 10 4850 Montzen

0494 80 38 01

Copyright 2023 Syndicat d'initiative de Gemmenich. Conception et gestion du site internet : www.defaweux.be