Sports et culture à Gemmenich


Le Grand Môme is een jongeren huis (MJ) of een jongeren centrum (CJ) dat herkend is door de belgische franse gemeenschap in categorie 1.

Wat zijn een MJ of een CJ ?

Het jongeren huis (MJ) schrijft zich in in een bemoeiing van permanente opvoeding. Dagelijks open en zonder enige discriminatie is de MJ een oord van ontvangst, van creativiteit, van uiting en van deelneming, uitgedacht opdat de jongeren het zich toeëigenen. Midden in zijn wijk, zijn lokakiteit, zijn micro streek, biedt de MJ aan de jongeren de gelegenheid aan om te zeggen wie ze zijn, wat zij beleven en wat ze willen.

Bestuurd door een raad van beheer, samengesteld met minstens éen derde beheerders jonger dan 26 jaar, staat het MJ vooral open voor jongeren tussen 12 et 26 jaar. Een ploeg beroepsanimatoren begeleidt hen.

Het MJ is vooral :

• Een ontvangst- en ontmoetingsplaats.
• Een plaats voor actieve vrije tijd: sportactiviteiten, muziek, kunst, multimediaacticiteiten, reizen, uitwisselingen,…
• Een plaats van deelname: de jongeren worden direkt betrokken bij het beheer van het MJ en zijn activiteiten.
•Een plaats van meningsuiting en culturele ontwikkeling.
• Een plaats geopend naar de dichtbije en de verdere wereld: organisatie van wijkfeesten in samenwerking met de lokale bevolking, ontwikkeling van kleine sportinfrastrukturen voor iedereen toegankelijk, deelname aan acties ter ondersteuning van de ontwikkeling met andere landen, totstandkoming van internationale uitwisselingsprojecten,…

Hoe werkt het ?

Eerst en vooral, is le Grand Môme dagelijks open. Wij zijn dus dagelijks bereikbaar tijdens de normale kantooruren. De jongeren worden ’s maandags na de school tot 20.00 uur ontvangen, ’s woendags namiddag en avond, ’s vrijdags na de school tot 23.00 uur en ’s zaterdagsavond.

Voor de jongeren die er meer willen, zijn er worhshops, internationale uitwisselingen, enz.

En ten slotte, worden de jongeren die nog meer willen ingrijpen in de raad van beheer geïntegreerd die elke eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur vergadert.

Verantwoordelijke : Philippe Couchard

Adres :Jongeren centrum Le Grand Môme - Rue du Lycée, 36 - 4852 Plombières

Téléphone : + 32 (0) 87/785173

Website : : www.legrandmome.be

E-mail : : legrandmome@skynet.be

Copyright 2023 Syndicat d'initiative de Gemmenich. Conception et gestion du site internet : www.defaweux.be